Ikon för Rikstermbanken

generell utformning

svensk term (rek.): generell utformning
definition:

utformning av en produkt, ett system eller en service så att den till största möjliga grad är användbar för alla användare, oberoende av användarnas förmåga och utan krav på särskilda anpassningar

se även:
engelsk term: universal design
definition:

design of a product, service or system to be usable by all users, to the greatest extent possible, independent of the users abilities and without need for specialised adaptations

dansk term: universaldesign
definition:

udformning af et produkt, et system eller en service til så vidt muligt at være brugbar(t) for alle brugere, uafhængigt af brugernes evner og uden behov for specielle tilpasninger

isländsk term: almenningsvæn hönnun
definition:

hönnun vöru, þjónustu eða kerfis sem allir notendur geta nýtt sér, að því marki sem mögulegt er, óháð færni notenda og án þess að þöf sé fyrir sérhæfða aðlögun

norska termer: universell utforming
universal design
definition:

utforming av et produkt, en tjeneste eller et system slik at det i størst mulig grad er mulig å benytte for alle brukere, uavhengig av brukerens evner og uten at det er behov for spesielle tilpasninger

finska termer: kaikki huomioonottava suunnittelu
yleispätevä suunnittelu
definition:

tuotteen, palvelun tai järjestelmän suunnitteleminen siten, että se on mahdollisimman käyttökelpoinen kaikille riippumatta käyttäjän kyvyistä sekä siten, ettei se vaadi erityistä sovittamista

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012