Ikon för Rikstermbanken

frakttransaktioner

svensk term (rek): frakttransaktioner
definition:

hantering av marknadsförfrågningar, offerter, värderingar av leverantörer samt slutande av avtal, inkluderande leveranser, fakturering, betalning etc.

se även:
engelska termer: freight business transaction
cargo business transaction
definition:

handling of market enquiries, offer and supplier evaluation, contract settlements including terms of delivery, invoicing, payments, etc.

dansk term: handelstransaktioner (1)
definition:

håndtering af markedsundersøgelser, vurdering af leverandører, kontraktudformning inklusiv leveringsbetingelser, fakturering, betaling etc.

isländsk term: farmviðskiptaaðgerðir
definition:

meðferð markaðsfyrirspurna, mati á tilboðum og birgjum, gerð samninga sem fela m.a. í sér þarfir frá degi til dags, reikningagerð, greiðslu o.s.frv.

norsk term: forretningstransaksjoner for frakt
definition:

håndtering av markedsforespørsler, tilbud og leverandørevaluering, inngåelse av kontrakter inkludert leveransebetingelser, fakturering, betaling etc.

finska termer: rahtauksen liiketoimet
kuljetuksen liiketoimet
definition:

tarjouspyyntöjen valmistelu, käsittely, tarjousten ja toimittajien arviointi, sopimustoimet ajoitusvaatimuksineen, laskutus, maksut jne.

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012