Ikon för Rikstermbanken

fotgängarskydd

svensk term (rek.): fotgängarskydd
definition:

trafiksäkerhetssystem som reducerar skadorna på fotgängare vid en olycka

engelsk term: pedestrian impact system
definition:

a safety system which reduces pedestrian impacts in case of an accident

dansk term: fodgængersammenstødssystem
definition:

et sikkerhedssystem, der reducerer påvirkninger af fodgænger ved ulykke

isländsk term: vernd fótgangandi vegfarenda
definition:

öryggiskerfi sem dregur úr áhirfum fótgangandi, verði slys

norsk term: system for fotgjengersammenstøt
definition:

et sikkerhetssystem som reduserer belastning på fotgjengere ved et eventuelt sammenstøt

finsk term: jalankulkijan suojajärjestelmä
definition:

turvallisuusjärjestelmä, joka lieventää jalankulkijavahinkoja onnettomuustilanteessa

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012