Ikon för Rikstermbanken

fordonsklassificering

svensk term (rek.): fordonsklassificering
definition:

indelning av fordonen i bestämda klasser efter olika parametrar t.ex. fordonstyp, användning, dimensioner, antal axlar, verkligt antal passagerare etc.

engelsk term: vehicle classification
definition:

the process of dividing vehicles into defined classes according to certain classification parametres (e.g. weight, length, purpose of use, engine type, number of axles, actual number of passengers)

dansk term: køretøjsklassifikation
definition:

klassifikation af køretøjer i henhold til type, anvendelse, dimension, antal aksler etc.

isländsk term: flokkun farartækja
definition:

aðferð við að flokka farartæki í skilgreinda flokka í samræmi við ákveðnar flokkunarbreytur (t.d. þyngd, lengd, notkun, vélargerð, fjölda axla, farþegafjölda)

norsk term: kjøretøyklassifisering
definition:

klassifisering av kjøretøy etter visse parametere som f.eks. vekt, lengde, bruksformål, motortype, antall aksler og antall passasjerer

finsk term: ajoneuvojen luokitus
definition:

ajoneuvojen luokitus ajoneuvotyypin, käyttötarkoituksen, koon, akselimäärän jne. mukaan

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012