Ikon för Rikstermbanken

fordonsigenkänning

svensk term (rek.): fordonsigenkänning
definition:

igenkänning av ett fordon vid olika punkter längs vägen, grundat på entydig eller relativ fordonsidentifiering

se även:
engelsk term: vehicle recognition
definition:

recognition of a vehicle at different points along the road, based on vehicle identification or relative vehicle identification

dansk term: køretøjsgenkendelse
definition:

genkendelse af et køretøj ved forskellige punkter langs vejen, baseret på køretøjsidentifikation eller relativ køretøjsidentifikation

isländsk term: kennsl borin á farartæki
definition:

að bera kennsl á farartæki á mismunandi stöðum meðfram veginum á grundvelli greiningar á farartæki og einkennum farartækis

norsk term: kjøretøygjenkjenning
definition:

gjenkjenning av et kjøretøy i ulike punkt langs vegen basert på kjøretøyidentifisering eller relativ kjøretøyidentifisering

finsk term: saman ajoneuvon tunnistaminen
definition:

saman ajoneuvon tunnistaminen tien eri kohdissa identifioinnin tai suhteellisen identifioinnin avulla

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012