Ikon för Rikstermbanken

flottansvarig

svensk term (rek.): flottansvarig
definition:

person eller enhet som är ansvarig för planering av transportresurser på lång och medellång sikt

engelsk term: fleet manager
definition:

a person or an entity responsible for long and mid-term planning of transport resources

dansk term: flådestyrer
definition:

en person eller enhed, som er ansvarlig for lang- og mellemtidsplanlægning af transportresurser

isländsk term: flotastjóri
definition:

einstaklingur eða fyrirtæki sem ber ábyrgð á skipulagi flutningatækja tel lengri og meðallangs tíma

norsk term: flåtestyringsleder
definition:

en person eller en enhet som er ansvarlig for planlegging av transportressurser på lang og mellomlang sikt

finsk term: kuljetusresurssien suunnittelija
definition:

kuljetusresurssien pitkä- ja keskipitkäaikaissuunnittelusta vastaava henkilö tai taho

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012