Ikon för Rikstermbanken

fjärrövervakning av utrustning

svensk term (rek.): fjärrövervakning av utrustning
definition:

övervakning och bedömning av tillstånd för fältutrustning från en annan plats, t.ex. en vägtrafikcentral

se även:
engelsk term: remote equipment monitoring
definition:

remote data collection and status assessment of field equipment, e.g. in a traffic control centre

dansk term: fjernovervågning
definition:

fjernovervågning af markudstyr, fx i et trafikkontrolcenter

isländsk term: fjarvöktun
definition:

fjarsöfnun gagna og stöðumat með búnaði á stað, t.d. í umferðareftirlitsmiðstöð

norsk term: fjernovervåkning
definition:

fjernovervåkning og tilstandsvurdering av feltutstyr, f.eks. på en trafikksentral

finsk term: laitteiden kaukovalvonta
definition:

tietojen keruu kenttälaitteista ja niiden tilan arviointi esimerkiksi liikenteen ohjauskeskuksesta käsin

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012