Ikon för Rikstermbanken

fast övervakning

svensk term (rek.): fast övervakning
definition:

övervakning av trafik eller andra karaktäristika genom att använda fast registreringsutrustning

se även:
engelsk term: fixed monitoring
definition:

monitoring of traffic or other characteristics using fixed data collection equipment

danska termer: stationær overvågning
permanent overvågning
definition:

overvågning af trafik eller andre egenskaber ved brug af stationært dataindsamlingsudstyr

isländsk term: föst vöktun
definition:

eftirlit með umferð eða öðrum einkennum þar sem beitt er föstum búnaði til gagnasöfnunar

norska termer: fast overvåkning
statisk overvåkning
definition:

overvåkning av trafikk eller andre egenskaper ved å bruke stasjonært registreringsutstyr

finsk term: kiinteä seuranta
definition:

liikenteen tai muiden ominaisuuksien seuranta käyttäen kiinteitä tiedonkeruuyksiköitä

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012