Ikon för Rikstermbanken

förarstöd och fordonsmanövrering

svensk term (rek): förarstöd och fordonsmanövrering
svenska termer (acc): intelligenta transportsystem
intelligenta transportsystem och tjänster
definition:

stöd givet i fordonet till föraren för att förbättra navigering, manövrering och kontroll av fordonet

se även:
engelsk term: driver assistance and vehicle control
definition:

in-vehicle assistance to the driver in order to enhance navigation, manoeuvring and control of the vehicle

dansk term: førerstøtte og køretøjsstyring
definition:

assistance til føreren i køretøjet med henblik på at forbedre navigation, manøvrering og styring af køretøjet

isländsk term: aðstoð við ökumann og stjórn farartækis
definition:

aðstoð um borð í farartæki við ökumann til að bæta stjórnun farartækis og leiðarval

norsk term: førerstøtte og kjøretøykontroll
definition:

assistanse til førerne, gitt i kjøretøyet, som bidrar til forbedret navigering, manøvrering og kontroll av kjøretøyet

finsk term: kuljettajatuki ja ajoneuvonhallinta
definition:

ajoneuvossa tarjottava tuki kuljettajalle navigoinnin, ohjauksen ja ajoneuvohallinnan parantamiseksi

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012