Ikon för Rikstermbanken

förarledning

svensk term (rek.): förarledning
svensk term (acc.): tjänstgöringsanpassning
definition:

kontroll och övervakning av förarnas överensstämmelse med regler och schema inklusive förarfeedback och kortsiktiga ändringar i förarplaneringen

se även:
engelsk term: driver management
definition:

controlling and monitoring driver's compliance with schedules and rules, including driver tutoring and short-term changes in driver scheduling

danska termer: styring af vagtplanoverholdelse
kontrol af vagtplanoverholdelse
definition:

styring og overvågning af chaufførers overholdelse af køreplaner og -regler, inkl. chaufførinstruktion og midlertidige ændringer i vagtplaner

isländsk term: umsjón með ökumönnum
definition:

að stjórna og hafa eftirlit með því hvernig ökumenn standa við vaktatöflur, þar með taldar skammtímabreytingar í vaktatöflum ökumanna

norsk term: førerledelse
definition:

kontroll og overvåkning av førernes tilpasning til tidtabeller og regler, inklusive føreropplæring og midlertidige endringer i førernes vaktplaner

finsk term: ajovuorojen hallinta
definition:

kuljettajien aikataulun ja sääntöjen noudattamisen seuranta ja ohjaus, mukaan lukien kuljettajan opastaminen ja lyhyellä varoitusajalla tehtävät muutokset ajovuorojärjestelyissä

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012