Ikon för Rikstermbanken

färdvägsberäkning

svensk term (rek): färdvägsberäkning
svensk term (acc): ruttberäkning
definition:

beräkning av relevanta färdvägar baserat på förutbestämda kriterier

se även:
engelsk term: route computation
definition:

calculation of relevant routes based on predefined criteria

dansk term: ruteberegning
definition:

beregning af relevante ruter på basis af prædefinerede kriterier

isländsk term: leiðarútreikningar
definition:

útreikningur á leiðum sem til greina koma á grundvelli gefinna forsenda

norsk term: vegvalgsberegning
definition:

beregning av relevante ruter basert på forhåndsbestemte kriterier

finsk term: reitinmääritys
definition:

ennalta määrättyjen kriteerien perusteella tehtävä asiaan liittyvien reittien laskenta

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012