Ikon för Rikstermbanken

ersättningsfördelning

svensk term (rek): ersättningsfördelning
svensk term (acc): betalningsfördelning
definition:

fördelning av värdeenheter som genererats av en (engångs)inbetalning till tjänsteleverantörer i enlighet med den registrerade eller beräknade fördelningen av transporttjänsterna

se även:
engelsk term: apportionment
definition:

allocation of the value generated by one transport transaction, to service providers in accordance with the recorded or estimated distribution of transport consumption

danska termer: indtægtsfordeling
værdifordeling
definition:

fordeling af værdi, genereret i én transporttransaktion, til serviceudbydere i henhold til den konstaterede eller beregnede fordeling af transportforbrug

isländsk term: úthlutun fjár
definition:

að heimfæra fé sem ein flutningsaðgerð gaf af sér til þeirra sem veita þjónustu í samræmi við skráða eða áætlaða dreifingu á flutningsnotkun

norska termer: verdifordeling
inntektsfordeling
definition:

fordeling av verdien generert av en transporttransaksjon til transportørene i henhold til registrert eller estimert anvendelse av transporttilbudet

finsk term: maksun jyvittäminen
definition:

yhden matkaketjusta maksetun arvon jako palveluntarjoajien kesken liikennepalvelun rekisteröidyn tai arvioidun kulutuksen mukaan

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012