Ikon för Rikstermbanken

efterfrågestyrd kollektivtrafik

svensk term (rek.): efterfrågestyrd kollektivtrafik
svensk term (acc.): anropsstyrd kollektivtrafik
definition:

tillhandahållande av kollektiva färdmedel som anpassas till resenärernas individuella behov (start och mål, tidpunkt m.m.), normalt genom att ett centralt beställningssystem används

se även:
engelska termer: demand responsive public transport
dial-a ride, dial-a-bus, on demand service
definition:

provision of public transport services to meet individual needs of travellers (origin and destination, time of day, etc.) normally using a central dispatching system

dansk term: efterspørgselsstyret kollektiv trafik
definition:

kollektiv transportservice der tilpasses de rejsendes individuelle rejsebehov (udgangspunkt og bestemmelsessted, tid på dagen osv.) via et centralt bestillingskontor

isländsk term: almenningssamgöngur samkvæmt þörf
definition:

aðgerðir í almenningssamgöngum til að uppfylla einstaklingsbundnar þarfir ferðafólks (upphafsreitur og áfangastaður, seinkunartími o.s.frv.) þar að jafnaði er notast við þjónustu miðstöðvar

norska termer: bestillingstransport
anropsstyrt kollektivtrafikk
definition:

tilbud om kollektiv transporttjeneste som tar hensyn til de reisendes individuelle behov (hente- og bestemmelsessted, tidspunkt på dagen etc.), vanligvis gjennom et sentralt bestillingssystem

finsk term: kutsujoukkoliikenne
definition:

joukkoliikennepalvelujen tuottaminen matkustajien yksilöllisiä tarpeita (lähtö- ja määräpaikka, aika jne.) vastaavasti yleensä tilauskeskuksen avulla

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012