Ikon för Rikstermbanken

efterfrågebegränsning

svensk term (rek.): efterfrågebegränsning
definition:

åtgärder för att minska trafik i känsliga eller överbelastade områden eller för att påverka valet mellan olika transportmedel

se även:
engelsk term: demand restraint
definition:

measures to reduce traffic in sensitive or overloaded areas or to influence modal split

dansk term: efterspørgselsbegrænsning
definition:

tiltag for at reducere trafikken i følsomme eller overbelastede områder eller for at påvirke fordelingen af trafik på forskellige transportformer

isländsk term: takmörkun á eftirspurn
definition:

aðgerðir til að draga úr umferð á viðkvæmum svæðum eða þar sem umferð er of mikil og/eða til að hafa stjórn á mismunandi ferðamáta

norsk term: etterspørselsbegrensning
definition:

tiltak for å redusere trafikken i følsomme eller overbelastede områder eller for å påvirke valg av reisemiddel

finsk term: kysynnän rajoitus
definition:

toimet, joilla vähennetään liikennettä herkillä tai ylikuormitetuilla alueilla tai vaikutetaan kulkumuotojakaumaan

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012