Ikon för Rikstermbanken

effektiv gröntid

svensk term (rek.): effektiv gröntid
definition:

den totala tid inom omloppet som kan användas för fordon som passerar stopplinjen, med hänsyn tagen till startförlust och hur lång tid in på gult man kör

se även:
engelsk term: effective green time
definition:

the total time within the cycle which actually can be used by vehicles to pass the stop line considering the start loss and end gain time

dansk term: effektiv grøntid
definition:

den samlede tid i et omløb, som faktisk kan benyttes af køretøjer til at passere stoplinjen når både startforsinkelse og efterløb medregnes

isländsk term: virkur tími græna ljóssins
definition:

heildartími innan hringrásar sem farartæki geta í raun notað til þess að fara yfir stövðunarlínuna að teknu tilliti til bæði seinkunar í byrjun og viðbótar í lok hennar

norsk term: effektiv grønntid
definition:

den totale tid i løpet av et omløp som kan benyttes av kjøretøyer til å passere stopplinjen når en tar hensyn til både tapt tid i starten av grønntiden og kjøring på gult lys etter at grønntiden er avsluttet

finsk term: tehokas vihreä aika
definition:

kokonaisosuus kierrosta, jonka aikana ajoneuvot voivat ylittää pysähtymisviivan, ottaen huomioon alkuhukka-ajan ja loppuhyötyajan

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012