Ikon för Rikstermbanken

dynamisk ruttberäkning

svensk term (rek.): dynamisk ruttberäkning
definition:

beräkning av relevanta färdvägar enligt förutbestämda kriterier och aktuella eller förväntade uppgifter om vägars egenskaper och anläggningar längs färdvägar

se även:
engelsk term: dynamic route computation
definition:

calculation of relevant routes based on predefined criteria and on current or predicted characteristics of roads and facilities along routes

dansk term: dynamisk ruteberegning
definition:

beregning af relevante ruter baseret på prædefinerede kriterier og på aktuelle eller forventede karakteristika for veje og faciliteter langs ruten

isländsk term: breytilegir leiðarútreikningar
definition:

útreikningur á leiðum sem til greina koma á grundvelli gefinna forsenda og/eða spár um sérkenni vega og aðstöðu á leiðinni

norsk term: dynamisk ruteberegning
definition:

beregning av relevante ruter basert på forhåndsbestemte kriterier og aktuelle eller predikterte egenskaper for veger og anlegg langs ruten

finsk term: ajantasainen reitinmääritys
definition:

ennalta määrättyjen kriteerien sekä teiden ja tienvarsipalvelujen ajantasaisten tai ennustettujen ominaispiirteiden perusteella tehtävä asiaan liittyvien reittien laskenta

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012