Ikon för Rikstermbanken

dynamisk färdvägsinformation

svensk term (rek.): dynamisk färdvägsinformation
svensk term (acc.): dynamisk resvägsinformation
definition:

information om aktuella eller förväntade egenskaper hos vägen och anläggningar längs färdvägen

se även:
engelsk term: dynamic route information
definition:

information on current or predicted characteristics of roads and facilities along the route

dansk term: dynamisk ruteinformation
definition:

information om aktuelle og/eller forventede karakteristika for veje og faciliteter langs ruten

isländsk term: breytilegar leiðarlýsingar
definition:

upplýsingar um núverandi og/eða áformuð sérkenni vega og aðstöðu á leiðinni

norsk term: dynamisk ruteinformasjon
definition:

informasjon om aktuelle eller predikterte egenskaper for veger og anlegg langs ruten

finsk term: ajantasaiset reittitiedot
definition:

ajantasaiset tai ennustetut tiedot teiden ja tienvarsipalvelujen ominaispiirteistä

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012