Ikon för Rikstermbanken

driftsledning av kollektivtrafik (1)

svensk term (rek.): driftsledning av kollektivtrafik (1)
svensk term (acc.): driftstyrning av kollektivtrafik (2)
definition:

aktiviteter för ledning av kollektivtrafik, inklusive tilldelning av särskilda tidtabeller, förare och fordon liksom hantering av bussgarage, terminaltrafik, fordonsflotta och personal

se även:
engelska termer: public transport operations management
transit operations management
definition:

activities controlling the public transport services including assignment of schedules, drivers and vehicles as well as management of depots, terminal traffic, vehicles, systems and staff

danska termer: driftsstyring (1)
styring af kollektiv trafik (2)
definition:

aktiviteter der styrer afviklingen af den kollektive trafik, herunder tildeling af køreplaner, chauffører og køretøjer samt styring af garageanlæg, terminaltrafik, køretøjer, systemer og mandskab

isländsk term: rekstrarstjórnun almenningssamgangna
definition:

stjórnunaraðgerðir við almenningssamgöngur, þar með talin niðurröðun áætlana, ökumanna og farartækja ásamt umsjón með birgðageymslum, umferð á miðstöðvum, farartækjum og starfsliði

norsk term: trafikkledelse av kollektivtrafikk
definition:

aktiviteter som regulerer kollektivtilbudet inklusive tilordning av spesielle tidtabeller, sjåfører og kjøretøy, samt styring av depoter, terminaltrafikk, vognpark og mannskap

finsk term: joukkoliikenteen hoidon hallinta
definition:

toiminnot, jotka ohjaavat joukkoliikenteen palveluita mukaan lukien aikataulujen, kuljettajien ja ajoneuvojen kohdentaminen sekä varikkojen, terminaaliliikenteen, ajoneuvojen, järjestelmien ja henkilöstön hallinta

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012