Ikon för Rikstermbanken

dialogstyrning

svensk term (rek): dialogstyrning
definition:

sätt på vilket dialog ordnas och presenteras, oavsett typ av gränssnitt

se även:
engelsk term: dialogue management
definition:

the way in which a dialogue is organised and presented through any type of interface

dansk term: dialogstyring
definition:

den måde, som en dialog er organiseret og præsenteret på, uanset grænseflade

isländsk term: samskiptastjórnun
definition:

hvernig samskipti eru skipulögð og framkvæmd með hvaða samskiptaaðferð sem er

norsk term: dialogstyring
definition:

måten som en dialog er organisert og presentert på uavhengig av type grensesnitt

finsk term: vuorovaikutuksen hallinta
definition:

tapa, jolla vuorovaikutus on järjestetty ja tieto esitetään minkä tahansa käyttöliittymän kautta

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012