Ikon för Rikstermbanken

clearingoperatör

svensk term (rek.): clearingoperatör
svensk term (acc.): avräkningsoperatör
definition:

organisation som utför fördelning av erhållna engångsbetalningar och intäkter

se även:
engelsk term: clearing operator
definition:

an organisation performing apportionment and clearing

danska termer: clearingsoperatør
afregningsoperatør
clearingsinstitution
definition:

organisation som udfører fordeling og afstemning

isländsk term: reikningsskilamaður
definition:

fyrirtæki sem annast útdeilingu og reikningsskil

norsk term: avregningsoperatør
definition:

en organisasjon som utfører verdifordeling og avregning

finsk term: maksujen selvittäjä
definition:

organisaatio, joka hoitaa maksujen jyvittämisen ja selvittämisen

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012