Ikon för Rikstermbanken

centralt bestämd ruttanvisning

svensk term (rek): centralt bestämd ruttanvisning
svensk term (acc): central färdvägsledning
definition:

färdvägsledning där anvisningarna beräknas i en central server, dvs. inte i fordonet, med användning av databaser över t.ex. vägnätsinformation och information om den aktuella positionen

se även:
engelsk term: centrally determined route guidance
definition:

route guidance where instructions are calculated in a centrally located server, i.e. not on-board, using databases, e.g. road network information, and information on current position

dansk term: centralbestemt rutevejledning
definition:

rutevejledning hvor instruktioner beregnes i en central server (dvs. ikke i køretøjet) ved anvendelse af databaser med vejnetsinformation samt information om køretøjets aktuelle position

isländsk term: leiðsögn sem skilgreind er miðlægt
definition:

leiðsögn þar sem upplýsingum er miðlað til farartækis frá miðlægum þjónustuaðila utan farartækis, þ.e. ekki um borð, sem notar gagnagrunna s.s. upplýsingar um vegavinnu og upplýsingar um núverandi stöðu

norsk term: sentralbestemt ruteveiledning
definition:

ruteveiledning der instruksjoner blir beregnet i en sentral server, det vil si ikke om bord i kjøretøyet, og med bruk av databaser for eksempel informasjon om vegnettet og informasjon om aktuell posisjon

finsk term: keskitetty reittiopastus
definition:

reittiopastus, jossa ohjeet lasketaan keskitetysti sijoitetulla palvelimella ajoneuvolaitteen sijaan käyttäen avuksi tietokantoja, kuten esim. tieverkostotietoja sekä tietoa nykyisestä sijainnista

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012