Ikon för Rikstermbanken

call centre för kollektivtrafik

svensk term (rek.): call centre för kollektivtrafik
definition:

call centre för kollektivtrafikinformation, efterfrågestyrd trafik etc.

se även:
engelska termer: public transport call centre
call centre
definition:

call centre for public transport information, demand responsive public transport etc.

dansk term: call center for kollektiv trafik
definition:

call center for information om kollektiv trafik, efterspørgselsstyret transport etc.

isländsk term: upplýsingamiðstöð fyrir almenningssamgöngur
definition:

upplýsingamiðstöð um almenningssamgöngur samkvæmt þörf o.s.frv.

norska termer: informasjonssenter for kollektivtransport
call centre for kollektivtransport
definition:

et informasjonssenter for kollektivtransport, etterspørselstyrt informasjon etc

finsk term: joukkoliikenteen informaatiokeskus
definition:

puhelinpalvelu, joka tarjoaa joukkoliikenteen informaatiota, välittää kysyntäohjattua joukkoliikennettä jne.

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012