Ikon för Rikstermbanken

bullerstyrning

svensk term (rek.): bullerstyrning
definition:

insamling av data om och bedömning av det aktuella bullerläget förorsakat av trafiken

engelsk term: noise monitoring
definition:

data collection and status assessment of current traffic noise

dansk term: støjovervågning
definition:

dataindsamling og tilstandsvurdering af aktuel trafikstøj

isländsk term: vöktun hljóðvistar
definition:

gagnasöfnun og stöðumat á núverandi mengun umferðarhávaða

norsk term: overvåkning av støyforhold
definition:

datainnsamling og tilstandsvurdering av aktuelle trafikkstøyforhold

finsk term: liikennemelun seuranta
definition:

liikennemelua koskevan tiedon keruu ja nykytilan arviointi

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012