Ikon för Rikstermbanken

budskapsskiftande skylt

svensk term (rek.): budskapsskiftande skylt
definition:

variabel meddelandeskylt som bara kan visa fördefinierade meddelanden

se även:
engelska termer: changeable message sign
CMS
definition:

a variable message sign capable of displaying only predefined messages

dansk term: variabel vejtavle (2)
definition:

et vejtavle som kun er i stand til at vise forskellige prædefinerede meddelelser

isländska termer: breytanleg skilaboðaskilti
CMS
definition:

skilti sem geta sýnt áður skilgreind skilaboð

norsk term: variable skilt (2)
definition:

et variabelt skilt som er i stand til å vise forhåndsbestemte meldinger

finsk term: vaihtuva opaste
definition:

muuttuva opaste, joka pystyy näyttämään pelkästään ennalta määrättyjä viestejä

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012