Ikon för Rikstermbanken

bestämning av kritisk kurs

svensk term (rek.): bestämning av kritisk kurs
svensk term (acc.): bestämning av säker kurs
definition:

kontinuerlig bedömning av säkra riktningar för fordonets färd med avseende på vägkanter samt fasta och rörliga hinder

se även:
engelska termer: critical course determination
safe course determination
definition:

continuous assessment of a safe trajectory with regard to road boundaries, stationary and moving objects

danska termer: bestemmelse af kritisk kurs
vurdering af kritisk kurs (og sikker kurs)
definition:

kontinuerlig vurdering af en sikker bane med hensyn til vejsider og objekter, som er stationære eller i bevægelse

isländsk term: skilgreining á hættulegri leið
definition:

símat á öruggri akstursleið með tilliti til vegajaðra og kyrrstæðra hluta og hluta á hreyfingu

norska termer: bestemmelse av trygg bane
bestemmelse av kritisk kurs
definition:

kontinuerlig vurdering av trygg bane i forhold til vegkanter og gjenstander som står stille eller er i bevegelse

finsk term: turvallisen ajouran määrittely
definition:

turvallisen liikeradan jatkuva arviointi tien reunojen sekä paikallaan pysyvien ja liikkuvien kohteiden suhteen

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012