Ikon för Rikstermbanken

beslutsstödsmodell

svensk term (rek): beslutsstödsmodell
definition:

modell som föreslår rationella beslut baserade på uppsatta mål och givna alternativ

engelsk term: decision support model
definition:

a model which proposes a rational decision based on stated objectives and given alternatives

dansk term: beslutningsstøttemodel
definition:

en model som foreslår en fornuftsbegrundet beslutning på grundlag af udtrykte målsætninger og givne alternativer

isländsk term: ákvarðanalíkan
definition:

líkan sem leggur til rökstudda skynsamlega ákvörðun á grundvelli yfirlýstra markmiða og ákveðinna annarra kosta

norska termer: modell for beslutningsstøtte
beslutningsstøttemodell
definition:

en modell som gir støtte til en rasjonell beslutning basert på gitte målsettinger og parametere

finsk term: päätöksenteon tukimalli
definition:

malli, joka ehdottaa järkevää ratkaisua asetettujen tavoitteiden sekä annettujen vaihtoehtojen perusteella

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012