Ikon för Rikstermbanken

beräkning av tidplaner för vägnät

svensk term (rek.): beräkning av tidplaner för vägnät
definition:

beräkning av styrplaner på vägnätsnivå, som ger underlag för samordning mellan olika funktioner, såsom reglering av sträckor och korsningar

engelsk term: network control computation
definition:

computation of control plans at the network level, giving coordination rules to other functions like section and intersection control

dansk term: beregning af regulering i vejnet
definition:

beregning af styreprogrammer på vejnetsniveau, som medfører koordineringsregler med andre funktioner så som trafikregulering på strækninger og i kryds

isländsk term: útreikningar á stjórnun nets
definition:

útreikningar á stjórnunaráætlunum á netstigi sem setja annarri starfsemi samhæfingarreglur, t.d. stjórnun á vegarköflum og vegamótum

norsk term: beregning av trafikkregulering i vegnett
definition:

beregning av styringsplaner på nettverksnivå, som gir regler for koordinering med andre funksjoner som trafikkregulering på strekninger og i kryss

finsk term: verkon ohjauksen laskenta
definition:

verkkotason ohjausohjelmien laskenta ja koordinointisääntöjen antaminen muille toiminnoille kuten alue- ja liittymäohjaukselle

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012