Ikon för Rikstermbanken

beläggningsgrad för en parkeringsanläggning

svensk term (rek): beläggningsgrad för en parkeringsanläggning
definition:

kvoten mellan antalet belagda parkeringsplatser och det totala antalet platser i en parkeringsanläggning

engelska termer: parking facility occupancy
occupancy
definition:

the ratio between occupied places and total number of places in a parking facility

dansk term: belægningsgrad (4)
definition:

forholdet mellem antal optagede pladser og det totale antal pladser i en parkeringsfacilitet

isländsk term: nýting á bílastæðarými
definition:

hlutfall nýttra stæða og heildarfjölda stæða á ákveðnu bílastæði

norska termer: parkeringsbelegg
belegg for et parkeringsanlegg
definition:

forholdet mellom opptatte plasser og totalt antall plasser i et parkeringsanlegg

finsk term: pysäköintilaitoksen käyttöaste
definition:

varattujen paikkojen suhteellinen osuus kaikista paikoista pysäköintilaitoksessa

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012