Ikon för Rikstermbanken

beläggningsgrad (3)

svensk term (rek.): beläggningsgrad (3)
definition:

antal personer i en bil, inklusive föraren

engelska termer: car occupancy
occupancy
definition:

the number of persons in a car including the driver

dansk term: udnyttelsesgrad (3)
definition:

antallet af personer i en bil, inkl. føreren

isländsk term: Fjöldi í bíl
definition:

fjöldi einstaklinga í bíl, bílstjórinn meðtalinn

norska termer: belegg (2)
utnyttelsesgrad
definition:

antall personer i en bil inklusive fører

finsk term: henkilöauton kuormitus
definition:

henkilöiden lukumäärä autossa, mukaan lukien kuljettaja

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012