Ikon för Rikstermbanken

bedömning av kollisionsrisk

svensk term (rek.): bedömning av kollisionsrisk
svensk term (acc.): skattning av kollisionsrisk
definition:

bedömning av potentiell risk för kollision baserat på observation av möjliga hinder i förhållande till fordonets beräknade färdväg

se även:
engelsk term: collision risk estimation
definition:

assessment of the potential risk of collision based on detection of potential obstacles in relation to the predicted trajectory of a vehicle

danska termer: estimering af kollisionsrisiko
kollisionsrisikovurdering
definition:

vurdering af den potentielle risiko for kollision baseret på registrering af mulige forhindringer på køretøjets beregnede bane

isländsk term: mat á árekstrarhættu
definition:

mat á mögulegri áhættu á árekstri á grundvelli greiningar á mögulegum hindrunum miðað við áætlaða akstursleið farartækis

norsk term: estimering av kollisjonsrisiko
definition:

vurdering av potensiell risiko for kollisjon basert på detektering av potensielle hinder i forhold til beregnet bane for kjøretøyet

finsk term: törmäysuhan arviointi
definition:

ajoneuvon törmäysuhan arviointi sen ennakoidulla liikeradalla havaittujen mahdollisten esteiden perusteella

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012