Ikon för Rikstermbanken

bedömning

svensk term (rek.): bedömning
förklaring:

Processen att bestämma funktionen, påverkan av eller värdet av något, vanligen i jämförelse med en referenssituation. Något mer översiktligt och allmänt än utvärdering.

se även:
engelsk term: assessment
definition:

the process of determining the performance, impact or value of something, usually in comparison to a reference situation

anmärkning:

Slightly more cursory and general than evaluation.

dansk term: vurdering
definition:

processen at bestemme ydeevne, effekt eller værdi af noget, som regel i sammenligning med en referencesituation

anmärkning:

Lidt mere løseligt og generelt end evaluering.

isländsk term: mat
definition:

það ferli að ákvarða frammistöðu og/eða áhrif einhvers, yfirleitt í samanburði við viðmið

anmärkning:

Nokkuð lauslegra og almennara en gildismat.

norsk term: vurdering
definition:

prosessen for å bestemme ytelsen, virkningen eller verdien av noe, som regel sammenlignet med en referansesituasjon

anmärkning:

Noe mer overflatisk og generelt enn evaluering.

finsk term: toiminta- ja vaikutusarviointi
definition:

menettely, jolla määritetään jonkun toiminta, sen vaikutukset tai arvo tavallisesti suhteessa vertailutilanteeseen

anmärkning:

Hiukan pintapuolisempi kuin arviointi.

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012