Ikon för Rikstermbanken

avstämning

svensk term (rek): avstämning
svensk term (acc): clearing
definition:

fördelning av värdeenheter som genererats i betalningssystemet mellan de olika operatörerna, så att dessa kan genomföra likvidöverföringen

se även:
engelsk term: clearing
definition:

re-allocating value generated in the payment system between the various operators, enabling these operators to execute settlement

danska termer: afregning (1)
clearing
definition:

fordeling af værdi, genereret i betalingssystemet, mellem de forskellige operatører, og som gør det muligt for disse at udføre endelig afregning

isländsk term: reikningsskil
definition:

að endurmiðla fé sem myndast hefur í greiðslukerfinu á milli margra rekstraraðila svo þeir geti jafnað reikninga sín á milli

norska termer: avregning
clearing
definition:

fordeling av verdier generert i betalingssystemet mellom de ulike operatørene slik at disse kan gjennomføre et oppgjør

finsk term: maksujen selvittäminen
definition:

maksujärjestelmässä syntyneiden arvojen uudelleenjako operaattoreiden välillä maksujen tilittämisen mahdollistamiseksi

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012