Ikon för Rikstermbanken

avgiftsbeläggning av väg

svensk term (rek.): avgiftsbeläggning av väg
svensk term (acc.): avgiftsbeläggning av väganvändning
definition:

avgiftsbeläggning för användning av väg (t.ex. beskattning, trängselavgifter, tillträdesavgifter, väg-, bro- och tunneltullar)

se även:
engelska termer: road pricing
road tolling
tolling
definition:

charging for road use (i.e. taxation schemes, congestion pricing, cordon pricing, road, bridge or tunnel tolling, etc.)

danska termer: kørselsafgiftsopkrævning
roadpricing
definition:

betaling for brug af veje, dvs. afgiftsregler, trængselsafgifter, betalingsring, vej-, bro- eller tunnelafgifter etc.

isländsk term: veggjald
definition:

gjöld fyrir notkun vega (t.d. skattakerfi, háannagjöld, gjöld fyrir innakstur (borga, svæða), vega-, brúar- eða jarðgangagjöld o.s.frv.)

norsk term: vegprising
definition:

betaling for bruk av vegen (dvs. beskatning, trengselsavgift, bomringer, vei-, bru- eller tunnelavgifter osv)

finsk term: tienkäytön hinnoittelu
definition:

maksun periminen tien käytöstä (esim. verotus, ruuhkamaksut, aluemaksut, tie-, silta- ja tunnelitullit jne.)

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012