Ikon för Rikstermbanken

automatiskt kollisionsförhindrande

svensk term (rek.): automatiskt kollisionsförhindrande
definition:

automatisk kontroll av fordonet för att undvika konflikter baserat på detektion av potentiella hinder i relation till fordonets förväntade färdväg

se även:
engelsk term: automatic collision avoidance
definition:

automatic control of vehicle movements to avoid conflicts based on detection of potential obstacles in relation to the predicted trajectory of the vehicle

dansk term: automatisk kollisionshindring
definition:

automatisk styring af køretøjsbevægelser, mhp. at undgå konflikter, baseret på detektion af potentielle forhindringer i køretøjets forventede manøvrerum

isländsk term: sjálfvirk árekstrarafstýring
definition:

sjálfvirk stjórnun á hreyfingum farartækis til að forðast árekstur á grundvelli greiningar á mögulegum hindrunum miðað við áætlaða akstursleið farartækis

norska termer: automatisk kollisjonshindring
automatisk unngåelse av kollisjon
definition:

automatisk styring og kontroll av kjøretøyets bevegelser basert på deteksjon av potensielle hinder i forhold til kjøretøyets beregnede bane

finsk term: automaattinen törmäysten esto
definition:

ajoneuvon liikkeiden automaattinen hallinta konfliktien välttämiseksi sen ennakoidulla liikeradalla havaittujen esteiden perusteella

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012