Ikon för Rikstermbanken

automatisk vägsides trafiksäkerhetsinspektion

svensk term (rek.): automatisk vägsides trafiksäkerhetsinspektion
definition:

funktion som möjliggör en automatisk åtkomst från vägsidan till trafiksäkerhetsrelaterad information om fordon och förare

se även:
engelsk term: automated roadside safety inspection
definition:

functionality enabling automatic roadside access to safety performance records of vehicles and drivers

dansk term: automatisk sikkerhedsinspektion fra vejsiden
definition:

funktion der fra vejsiden giver automatisk adgang til sikkerhedsinformationer om køretøjer og chauffører

isländsk term: sjálfvirkt öryggiseftirlit frá vegarbrún
definition:

virkni sem gefur sjálfvirkan aðgang að öryggisgögnum um farartæki og ökumenn frá vegarbrún

norsk term: automatisk sikkerhetsinspeksjon langs vegen
definition:

funksjonalitet som gir automatisk tilgang til sikkerhetsinformasjon ute på vegen for transportør, kjøretøy og fører

finsk term: automatisoitu turvallisuustarkastus tienvarressa
definition:

toiminto, joka mahdollistaa tienvarrelta automaattisen pääsyn kuljetusliikkeiden ajoneuvojen ja kuljettajien turvallisuusrekistereihin

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012