Ikon för Rikstermbanken

automatisk hastighetsledning

svensk term (rek.): automatisk hastighetsledning
definition:

varierande sätt med mål att ge föraren råd gällande körhastigheten, såsom övervakning av fartöverträdelser, automatisk begränsning av fordonshastigheten, genom att använda externa eller automatiska funktioner

se även:
engelska termer: automatic speed management
intelligent speed management
definition:

various concepts aiming at advising the driver regarding the driving speed, automatic enforcement of speeding, automatically limiting the vehicle speed etc. using external or autonomous means

danska termer: automatisk hastighedsstyring
intelligent hastighedsstyring
definition:

forskellige koncepter, rettet mod vejledning af føreren om hastighed, automatisk håndhævelse, automatisk begrænsning af hastighed etc. ved anvendelse af eksterne og autonome midler

isländsk term: sjálfvirk hraðastjórnun
definition:

ýmsar hugmyndir um hvernig hægt sé að ráðleggja ökumanni um aksturshraða, hraðaaukningu, hvernig draga eigi úr hraða á sjálfvirkan hátt o.s.frv. með utanaðkomandi eða óháðum aðferðum

norska termer: automatisk hastighetsstyring
intelligent hastighetsstyring
definition:

ulike konsepter med målsetting om å gi råd til føreren om kjørehastighet, fartskontroll, automatisk begrensning av kjøretøyets hastighet etc. ved hjelp av eksterne eller autonome hjelpemidler

finsk term: automaattinen nopeudenhallinta
definition:

eri toimintamalleja, jotka tähtäävät kuljettajalle annettavaan nopeusopastukseen, ylinopeuksien valvontaan, ajonopeuden automaattiseen rajoittamiseen jne. käyttämällä ulkopuolisia tai itsenäisiä keinoja

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012