Ikon för Rikstermbanken

användargränssnitt

svensk term (rek.): användargränssnitt
svensk term (acc.): människa–maskingränssnitt
definition:

påverkansmekanismerna mellan människa och maskin (utrustning), inkl. in- och utsignaler samt dialogprocedurer

se även:
engelska termer: human-machine interface
HMI
MMI
man-machine interface
definition:

the human-machine interaction mechanism, including the set of inputs, outputs, and dialogue procedures

dansk term: brugergrænseflade
definition:

mekanismen for samspil mellem menneske og maskine, omfattende inddata, uddata og dialogprocedurer

isländsk term: samskiptaviðmót manns og vélar
definition:

búnaður til samskipta manns og vélar, þ.m.t. inntak, úttak og samskiptaaðferðir

norska termer: brukergrensesnitt
menneske-maskin grensesnitt
definition:

mekanismen for interaksjonen mellom menneske og maskin, inkludert inndata, utdata og dialogprosedyrer

finsk term: käyttöliittymä
definition:

ihmisen ja laitteen vuorovaikutusmekanismi, johon kuuluvat syötteet, tulosteet ja vuorovaikutustoiminnot

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012