Ikon för Rikstermbanken

ansvarig för transportnätverk

svensk term (rek.): ansvarig för transportnätverk
definition:

enhet som tar fram all tillgänglig information om planering och utförande av transporter, samt gör denna information tillgänglig för transportörer och de som tillhandahåller transporttjänster

se även:
engelsk term: transport network manager
definition:

an entity that extracts all available infrastructure information related to planning and executing transport and makes the information available to the transport user and the transport service provider

dansk term: transport network manager
definition:

en enhed der udtrækker alle tilgængelige informationer om infrastrukturer relateret til planlægning og udførelse af transport, og stiller informationen til rådighed for transportbrugeren og transporttjenesteudbyderen

isländsk term: stjórnandi flutningakerfis
definition:

aðili sem vinnur allar fáanlegar upplýsingar um innviði tengdar skipulagningu og framkvæmd flutninga og veitir notanda og flytjanda aðgang að þeim upplýsingum

norsk term: ansvarlig for transportnettverk
definition:

en enhet som sammenfatter all tilgjengelig informasjon om infrastruktur relatert til planlegging og utførelse av transport og gjør denne informasjonen tilgjengelig for brukere og tilbydere av transporttjenester

finsk term: liikenneverkon hallinnoija
definition:

taho, joka kerää kaiken mahdollisen kuljetuksen toteuttamiseen liittyvän infrastruktuuritiedon ja saattaa sen kuljetusten käyttäjien sekä kuljetusten tarjoajien käytettäväksi

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012