Ikon för Rikstermbanken

aktiviteter under ett körpass

svensk term (rek.): aktiviteter under ett körpass
svensk term (acc.): aktiviteter under en tur
definition:

alla aktiviteter knutna till körningen, såsom övervakning och registrering av fordonets, förarens och lastens tillstånd, verkligt vägval, mottagande av ändrade order och betalning av avgifter

se även:
engelska termer: vehicle operation
commercial vehicle operation
definition:

all activities related to a vehicle tour, such as vehicle, driver and goods status monitoring and recording, actual route selection, reception of changed orders and payment of fees

danska termer: drift af køretøj
turaktiviteter
definition:

alle aktiviteter knyttet til afvikling af en tur, som fx statusovervågning og -logning af køretøj, fører og last, rutevalg, modtagelse af ændrede bestillinger og betaling af afgifter

isländsk term: rekstur farartækja
definition:

öll starfsemi tengt ferðum farartækja, svo sem eftirlit með og skráning á stöðu farartækis, ökumanns og farms/farþega, val á akstursleiðum, móttaka á breytingum á skipunum og greiðsla gjalda

norsk term: drift av kjøretøy
definition:

alle aktiviteter relatert til en tur, så som statusovervåkning og registrering av kjøretøy, last og sjåfør, valg av aktuell rute, mottakelse av endrede bestillinger og betaling av avgifter

finsk term: ajonaikaiset toiminnot
definition:

kaikki ajomatkaan liittyvät toiminnot, kuten ajoneuvon, kuljettajan ja lastin tilan seuranta ja seurantatietojen tallentaminen, reitinvalinta, ohjeiden vastaanottaminen sekä maksujen suorittaminen

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012