Ikon för Rikstermbanken

adaptiv signalreglering

svensk term (rek): adaptiv signalreglering
definition:

signalreglering i korsning som automatiskt anpassar sig till den rådande efterfrågan, ofta med matematiska metoder

engelsk term: adaptive intersection signal control
definition:

intersection signal control automatically adopted according to the actual demand often by mathematical methods

dansk term: adaptiv signalstyring i kryds
definition:

signalregulering i kryds, der automatisk tilpasses til aktuel trafikbelastning ofte på basis af matematiske metoder

isländsk term: aðlögunarhæf umferðarljós
definition:

umferðarljós á gatnamótum sem laga sig sjálfvirkt að umferðarálaginu eins og það er hverju sinni, oft á grundvelli stærðfræðútreiknings

norska termer: adaptiv signalregulering
adaptiv signalstyring
definition:

signalregulering i kryss automatisk tilpasset til den aktuelle trafikketterspørsel ofte på grunnlag av matematiske modeller

finska termer: mukautuva liittymän valo-ohjaus
adaptiivinen valo-ohjaus, itsesäätyvä valo-ohjaus
definition:

liittymän valo-ohjauksen automaattinen säätyminen todellisen kysynnän mukaan, usein matemaattisia menetelmiä käyttäen

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012