Ikon för Rikstermbanken

EETS-områdesdeklaration

svensk term (rek.): EETS-områdesdeklaration
definition:

avgiftsupptagares deklaration som fastställer de kommersiella och formella villkoren för EETS-leverantörer att få tillträde till vägtullsområdet

se även:
engelsk term: EETS toll domain statement
definition:

a toll charger’s statement which sets out the general commercial and procedural conditions for EETS providers to access the toll domain

dansk term: EETS områdeerklæring
definition:

en erklæring, der fastlægger generelle kommercielle og proceduremæssige betingelser for adgang til afgiftsområdet

isländsk term: EETS-gjaldsvæðisyfirlýsing
definition:

yfirlýsing gjaldheimtanda sem skilgreinir almennar viðskipta- og framkvæmdareglur fyrir EETS-þjónustuveitendur um aðgang að gjaldsvæðinu

norsk term: EETS områdebeskrivelse
definition:

en beskrivelse fra avgiftsinnkrever som fastlegger de kommersielle og formelle vilkår for EETS tjenesteytere for å få tilgang til avgiftsområdet

finsk term: EETS-tietullikohteen määritys
definition:

tietullioperaattorin ilmoitus niistä yleisistä kaupallisista ja menettelyllisistä ehdoista, joita EETS palveluntarjoajien tulee täyttää voidakseen toimia tietullikohteessa

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012