Ikon för Rikstermbanken

övervakning av vägväder

svensk term (rek): övervakning av vägväder
definition:

insamling av data om och bedömning av aktuella väderförhållanden av betydelse för vägtrafiken

engelsk term: road weather monitoring
definition:

data collection and status assessment of weather conditions influencing road traffic

dansk term: registrering af vejvejr
definition:

dataindsamling om og tilstandsvurdering af vejrforhold med indflydelse på vejtrafik

isländsk term: vöktun veðursfarsþátta á vegum
definition:

gagnasöfnun og mat á hvernig veður hefur áhrif á umferð á vegum

norsk term: overvåkning av værforhold
definition:

innsamling av data om og vurdering av aktuelle værforhold som har betydning for vegtrafikk

finsk term: tiesäätilanteen seuranta
definition:

tieliikenteeseen vaikuttavien säätietojen keruu ja arviointi

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012