Ikon för Rikstermbanken

övervakning av vägförhållanden

svensk term (rek.): övervakning av vägförhållanden
definition:

insamling av data om och bedömning av aktuella vägbaneförhållanden och tillståndet för vägsidesutrustning

se även:
engelsk term: road status monitoring
definition:

data collection and status assessment of current road conditions including roadside equipment

dansk term: overvågning af vejtilstand
definition:

dataindsamling og tilstandsvurdering af aktuel vejoverfladetilstand samt af vejudstyr

isländsk term: vöktun ástands vega
definition:

gagnasöfnun og stöðumat á ástandi yfirborðs vega og veggögnum

norsk term: overvåkning av vegtilstand
definition:

datainnsamling og tilstandsvurdering av aktuell vegtilstand inkludert utstyr langs vegen

finsk term: tien tilan seuranta
definition:

tien ja tienvarsilaitteiden tilaa koskevan tiedon keruu sekä nykytilan arviointi

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012