Ikon för Rikstermbanken

övervakning av vägbaneförhållanden

svensk term (rek.): övervakning av vägbaneförhållanden
svensk term (acc.): övervakning av vägbana
definition:

insamling av data om och bedömning av aktuella vägbaneförhållanden såsom friktion och jämnhet

se även:
engelsk term: road surface monitoring (1)
definition:

data collection and status assessment of the current road surface conditions such as friction and roughness

dansk term: overvågning af vejoverflade (1)
definition:

dataindsamling og tilstandsvurdering af de aktuelle vejoverfladeforhold som fx friktion og ruhed

isländsk term: vöktun yfirborðs vega (1)
definition:

gagnasöfnun og stöðumat á ástandi yfirborðs vega svo sem viðnám og áferð

norsk term: overvåkning av vegdekke (1)
definition:

datainnsamling og vurdering av aktuell tilstand på overflaten til vegen som f.eks. friksjon og jevnhet

finsk term: tienpinnan tilan seuranta
definition:

tienpinnan tilaa kuten kitkaa ja karkeutta koskevan tiedon keruu sekä nykytilan arviointi

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012