Ikon för Rikstermbanken

övervakning av miljöparametrar

svensk term (rek.): övervakning av miljöparametrar
definition:

insamling av data om, och bedömning av, rådande miljöförhållanden som påverkas av vägtrafiken

engelsk term: environmental monitoring
definition:

data collection and status assessment of current environmental conditions affected by road transport

dansk term: miljøovervågning
definition:

dataindsamling om og vurdering af aktuelle miljøforhold, der påvirkes af vejtrafik

isländsk term: vöktun umhverfis
definition:

gagnasöfnun og stöðumat á mengun sem umferð hefur áhrif á

norska termer: overvåkning av miljøforhold
miljøovervåkning
definition:

datainnsamling og tilstandsvurdering av aktuelle miljøparametere som er påvirket av vegtrafikk

finsk term: ympäristön tilan seuranta
definition:

tieliikenteen vaikutuspiirissä olevan ympäristön tilaa koskevan tiedon keruu ja nykytilan arviointi

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012