Ikon för Rikstermbanken

övervakning av luftföroreningar

svensk term (rek.): övervakning av luftföroreningar
definition:

insamling av data om och bedömning av det aktuella föroreningsläget påverkat av vägtrafiken

se även:
engelsk term: pollution monitoring
definition:

data collection and status assessment of current pollution affected by road transport

dansk term: forureningsovervågning
definition:

dataindsamling om og tilstandsvurdering af aktuel forurening, der påvirkes af vejtrafik

isländsk term: vöktun mengunar
definition:

gagnasöfnun og stöðumat á núverandi mengun sem umferð hefur áhrif á

norsk term: overvåkning av forurensning
definition:

datainnsamling og tilstandsvurdering av aktuelle forurensningsparametere som påvirkes av vegtrafikk

finsk term: saastumistilanteen seuranta
definition:

tieliikenteen vaikutuspiirissä olevaa saastumista koskevan tiedon keruu ja nykytilan arviointi

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012