Ikon för Rikstermbanken

övervakning av laglydnad

svensk term (rek.): övervakning av laglydnad
svensk term (acc.): regelbrottsbeivran (t.ex. vid avgiftsupptagning)
definition:

åtgärder av övervakande myndigheter för att åstadkomma lydnad för lagar, föreskrifter eller regler

engelska termer: enforcement
policing
definition:

measures or actions performed by enforcement authorities to achieve compliance with laws, regulations or rules

dansk term: håndhævelse
definition:

tiltag gennemført af autoriserede myndigheder for at sikre overholdelse af love, regler eller bekendtgørelser

isländsk term: löggæsla
definition:

aðgerðir eða athafnir sem lögreglan framkvæmir til að stuðla að því að farið sé að lögum, reglum og/eða ákvæðum

norsk term: håndheving
definition:

tiltak eller handlinger utført av autoriserte myndigheter for å sikre at lover, reguleringer eller regler blir overholdt

finsk term: valvonta
definition:

viranomaisten toimet, joilla pyritään varmistamaan tieliikennelakien, sääntöjen tai määräysten noudattaminen

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012