Ikon för Rikstermbanken

övervakning av förhållanden i vägnätet

svensk term (rek): övervakning av förhållanden i vägnätet
definition:

insamling av data och bedömning av status i den aktuella trafiksituationen samt uppdatering av databasen för vägnätsstatus

engelsk term: network state surveillance
definition:

data collection and status assessment of the current traffic situation and updating the network status database

danska termer: overvågning af tilstand i vejnettet
overvågning af trafiktilstand i vejnettet
definition:

dataindsamling og tilstandsvurdering af den aktuelle trafiksituation og opdatering af nettilstand i databasen

isländsk term: eftirlit með stöðu vegakerfis
definition:

söfnun upplýsinga og stöðumat á núverandi stöðu umferðarmála og uppfærsla á gagnagrunni um stöðu netsins

norsk term: tilstandsovervåkning av vegnett
definition:

datainnsamling og tilstandsvurdering av den aktuelle trafikksituasjon og oppdatering av status for nettverksdatabase

finsk term: verkon tilan valvonta
definition:

liikennetilanteen seuranta ja arviointi sekä verkon tilaa koskevan tietokannan ylläpito

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012