Ikon för Rikstermbanken

övervakning av förares vilotider

svensk term (rek.): övervakning av förares vilotider
definition:

övervakning av hur förare följer reglerna för arbetstider och vilotider

se även:
engelsk term: driving hour monitoring
definition:

monitoring of driver's compliance with regulations regarding driving, working and rest hours

dansk term: overvågning af køre-/hviletid
definition:

overvågning af chaufførens overholdelse af køre-, arbejds- og hviletid

isländsk term: vöktun aksturs- og hvíldartíma
definition:

eftirlit með því að uppfylltar séu reglur um akstur, vinnu- og hvíldartíma

norsk term: overvåking av kjøre- og hviletid
definition:

overvåkning av førers overholdelse av bestemmelsene knyttet til kjøre-, arbeids- og hviletid

finsk term: kuljettajan työajan seuranta
definition:

kuljettajan ajo-, työ- ja lepoaikasäännösten noudattamisen valvonta

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012