Ikon för Rikstermbanken

övervakning av emissioner

svensk term (rek.): övervakning av emissioner
definition:

insamling av data om och bedömning av emissioner påverkade av vägtrafik

se även:
engelsk term: emission monitoring
definition:

data collection and status assessment of emissions affected by road transport

dansk term: emissionsovervågning
definition:

dataindsamling om og statusvurdering af emissioner, der påvirkes af vejtrafik

isländsk term: vöktun útblásturs
definition:

gagnasöfnun og stöðumat á mengun sem umferð hefur áhrif á

norsk term: overvåkning av utslipp
definition:

datainnsamling og tilstandsvurdering av utslipp som påvirkes av vegtrafikk

finsk term: päästöjen seuranta
definition:

tieliikenteen vaikutuspiirissä olevia päästöjä koskevan tiedon seuranta ja nykytilan arviointi

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012